Quạt nhựa quảng cáo hiện nay rất phổ biến, nó có thể thay thế và sử dụng làm tờ rơi thông thường được in bằng giấy có khi khách hàng chưa xem thì đã vứt đi, quạt nhựa thì khác sẽ được họ giữ lại.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.